Dr. Marta Paeglīte

Child psychiatrist

A child psychiatrist consults in the following situations:

  • Early diagnosis of mental developmental disorders in children;
  • Diagnosis and treatment of behavioral disorders;
  • In case of emotional disorders.
  • Konsultācija ilgst 1 stundu, kuras laikā tiek veikta gan diagnostika, gan sniegtas rekomendācijas, ieteikumi dzīves kvalitātes uzlabošanai