Dr. Jaroslavs Priedeslaipa

Детский психиатр

Детский психиатр консультирует в следующих ситуациях:

  • Ранняя диагностика нарушений психического развития у детей;
  • Диагностика и лечение поведенческих расстройств;
  • При эмоциональных расстройствах.
  • Konsultācija ilgst 1 stundu, kuras laikā tiek veikta gan diagnostika, gan sniegtas rekomendācijas, ieteikumi dzīves kvalitātes uzlabošanai