Dr. Signe Šetlere

Bērnu neirologs

Bērnu neirologs novērtē bērna normālo fizisko un garīgo attīstību, kustību aktivitāti, runas attīstību atbilstoši bērna vecumposmam. Veic konsultācijas tādu sūdzību gadījumā kā –

  • Galvassāpes;
  • Reiboņi;
  • Neirotiski stāvokļi (spaidu kustības, piem. acu mirkšķināšana, stostīšanās);
  • Uzvedības traucējumi;
  • Miega traucējumi;
  • Epilepsija;
  • Mācīšanās traucējumi;
  • UDHS;
  • Ar muskuju sistēmu saistīti traucējumi, u.c.